Kulturhuset Multicum er drevet af Startskuddets elever og ansatte.

Organisation.
Kulturhuset Multicum er organiseret ved en styregruppe, der sikrer den overordnede planlægning og koordinering af de andre grupper. Styregruppen inkluderer ledelse, medarbejdere og elevrepræsentanter.

Kulturhuset.

I kulturhuset Multicum træder elever og ansatte ud af normale roller, indtræder i nye ”ligeværdige roller” og laver et fælles tredje.

Kulturhuset Multicum giver eleverne mulighed for at være deltagende i, og have indflydelse på, Kulturhuset Multicum’s aktiviteter som pt. omfatter:

 • Musikcafé arrangementer.
 • Foredrag og kurser for både elever og medarbejdere.
 • Fagrelaterede foredrag og kurser, hvor områdets opholdssteder og samarbejdspartnere m.v. bliver inviteret.
 • Startskuddets årlige Sommerfest for elever og medarbejdere, Åbent Hus Dag med spisning og friluftskoncert, samt Julemarked.

Startskuddets elever får hermed mulighed for:

 • At mærke, at der reelt er brug for dem – Det der laves, er meningsfuldt
 • At se resultater med det samme
 • At opleve succes
 • At opleve samvær på lige vilkår med Startskuddets ansatte
 • At have indflydelse. Eleverne deltager i planlægning, udførelse og evaluering
 • At opleve frirum for daglige problemer
 • At live set som andet end anbragte unge
 • At udvikle kompetencer i vante rammer